Wiosenne nowości

Wokół Urzędu Gminy w Tworogu pojawiły się kolorowe krokusy i nowe ławki. Zapraszamy do spacerów po centrum miejscowości, robi się coraz piękniej...

Stopka redakcyjna

Redaktor naczelna
Marta Kobędza-Krain
Kreacja
Łukasz Krain
Mecenat
Grażyna Chmiel - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
Wydawca
Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu, ul. Zamkowa 1, 42-690 Tworóg,  
tel. +48 32 450 81 34, +48 512 950 842

Druk
Foto&druk Damian Zymela