ZOLLKA NAD MAŁĄ PANWIĄ

Do dziś w Żyłce stoi stary budynek zbudowany przez Niemców po plebiscycie na Górnym Śląsku. Dziś mieszczą się w nim mieszkania, dawniej jednak pełnił funkcję Urzędu Celnego. Jak to się ma do nazwy osady? Przeczytajcie nasz artykuł w grudniowym wydaniu "TWG Kuriera". Powyżej fragment mapy z XVIII w., na którym widać m.in. przysiółek Żyłka, ale pod nazwą Zollka. 

Czytaj dalej

Stopka redakcyjna

Redaktor naczelna
Marta Kobędza-Krain
Kreacja
Łukasz Krain
Mecenat
Grażyna Chmiel - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
Wydawca
Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu, ul. Zamkowa 1, 42-690 Tworóg,  
tel. +48 32 450 81 34, +48 512 950 842

Druk
Foto&druk Damian Zymela