Jak pozbyć się azbestu? Gmina pomoże

W całym kraju organizowane są działania na rzecz oczyszczenia naszego otoczenia z azbestu. Taką możliwość daje również nasza gmina.

Gmina Tworóg ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tworóg w 2021 roku. Wnioski można składać do 14 maja 2021 r. w Urzędzie Gminy Tworóg. Do wniosku należy dołączyć obowiązkowo kolorowe zdjęcie.
Więcej informacji pod numerem 32/ 428 46 54

Wniosek do pobrania na stronie:

https://tworog.pl/druki-i-deklaracje

Azbest to poważne zagrożenie dla naszego zdrowia i środowiska. Jest przyczyną chorób płuc oraz nowotworów, dlatego w 1997 r. zakazano wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej azbestu i zawierających go wyrobów, a także ich produkcji. Nadal jednak, szczególnie w budownictwie z lat 60. – 70. XX wieku, można znaleźć ten niebezpieczny surowiec. Azbest wykorzystywano m.in. przy produkcji dachowych płyt falistych, jako element elewacji blokowych czy wykończenie kanałów zsypowych w wieżowcach, w detalach wykończeniowych.

Samodzielne usuwanie i składowanie azbestu w niewyznaczonych do tego miejscach jest surowo zabronione.