Trwa obowiązkowy spis powszechny

Jeszcze się nie spisałeś? Zrób to. Masz czas do końca września.

Mniej więcej połowa mieszkańców gminy Tworóg wciąż do wzięła udziału w spisie powszechnym. Przypominamy, że udział w spisie jest obowiązkowy (zgodnie z ustawą o statystyce publicznej), a odmowa udzielenia informacji podlega karze grzywny. Obowiązkową formą jest samospis internetowy. Metoda uzupełniająca to spis przez telefon, na infolinii spisowej lub wywiad z rachmistrzem. Rachmistrz będzie dzwonił z numeru telefonu 22 828 88 88 lub 22 279 99 99. Rachmistrzowi nie możesz odmówić realizacji spisu.

Narodowy Spis powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. jest przeprowadzany od 1 kwietnia 2021 roku do 30 września 2021 roku

https://spis.gov.pl/