Mieszkańcy decydują – ruszyły zebrania wiejskie w naszej gminie

Zapraszamy do udziału w corocznych zebraniach wiejskich w poszczególnych sołectwach. W ich trakcie będą uchwalane roczne…

Remiza rośnie, inwestycji przybywa

Trwa budowa remizy strażackiej w Boruszowicach. 24 lipca podpisano umowę na realizację trzeciego, ostatniego etapu inwestycji.…

Ulica Wiejska wyłączona z ruchu

1 sierpnia rozpoczęto remont generalny ul. Wiejskiej w Brynku. Wybranym w drodze przetargu wykonawcą zadania jest…

Będą zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Tworóg

Wójt Gminy Tworóg informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania…

OZE – wyniki naboru

Gmina Tworóg ogłosiła wyniki naboru do projektu pn.: „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii…

Uważajcie na złodziei

Najłatwiejszym celem złodzieja jest ten, kto traci czujność. Dlatego też planując wakacyjny wyjazd stosujcie wszystkie dobre…

Z raportu o stanie gminy

Raport o stanie gminy to coroczna forma podsumowania działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizacji…

Poranek z biznesowym akcentem

Transformacja energetyczna trwa. Obserwujemy rosnące ceny za energię elektryczną, z drugiej strony coraz śmielej sięgamy po…

Poranek biznesowy w Tworogu

Zapraszamy do udziału w Poranku Biznesowy w Tworogu. 7 czerwca o godz. 9.00 w restauracji Barć…

Wojewoda z wizytą w Tworogu

29 maja gminę Tworóg odwiedził Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek. – Na zaproszenie wójta Tworogu Eugeniusza Gwoździa…

Duże zainteresowaniem nowym projektem OZE

Aż 85 proc. zwrotu kosztów – tyle przewiduje projekt grantowy „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne…

Konsultacje społeczne

Od 22 maja do 5 czerwca będą przeprowadzane konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Tworóg w sprawie…