Sto lat temu w Brynku

Brynek to niewielka, licząca nieco ponad 500 mieszkańców wieś. Jednak to właśnie w tym sołectwie mieści się imponujący zabytek –  dziewiętnastowieczny pałac przebudowany przez rodzinę Henckel von Donnersmarck. Zmierzając do posiadłości od strony drogi krajowej nr 11 mijamy inny, skromniejszy, ale również bardzo ciekawy budynek – restaurację Dworek Myśliwski. Jak wyglądał sto lat temu? Poniżej zdjęcia wykonane na początku XX w. W listopadowym wydaniu „TWG Kuriera” przeczytacie wspomnienie tego miejsca.

dworek myśliwski sto lat temu
Zdjęcia wykonano przed Dworkiem Myśliwski ok. sto lat temu. Udostępnił je Fryderyk Zgodzaj – dziękujemy.