Mała Jerozolima tuż obok

Niebawem Wielkanoc, z tej okazji przypominamy obiekt sakralny znajdujący się w sąsiedniej Potępie. Chodzi o Kaplicę Grobu  Bożego. Równo dziesięć lat temu za  sprawą  proboszcza  parafii  św. app. Piotra i Pawła w Kotach oraz parafian, zostało odnowione wnętrze kaplicy.

Obiekt został wybudowany w 1672  r . na  wzór  Grobu  Jerozolimskiego z  inicjatywy  hrabiego  Georga  Leonarda de Colonna  jako  wotum  dziękczynne  za  ocalenie  mu  życia. Ciekawostką jest fakt, iż w całej Europie znajduje się tylko 17  podobnych  kaplic,  wiernie  odzwierciedlających  wzór kaplicy z Jerozolimy, w Polsce natomiast są tylko trzy takie kaplice, w tym właśnie Kaplica Bożego Grobu w Potępie. Plan sanktuarium przypomina zarówno wzory z Jerozolimy, jak i Głogówka (gdzie znajduje się podobna kaplica) – jest prostokątny  z  pięciobocznym  zamknięciem  od  strony zachodniej.  Elewacja  kaplicy  ukształtowana  jest  z  10 drewnianych  kolumn.  Składa  się  z  dwóch  pomieszczeń. Pierwsze  zwane  jest  przedsionkiem  Anioła,  drugie  to kwadratowa  komora  grobowa o  sklepieniu  krzyżowo-kolebkowym.  We  wnętrzu  kaplicy  znajduje  się  drewniany  ołtarz  barokowy.  Pod  mensą  umieszczono  figurę  Jezusa Chrystusa   spoczywającego w   grobie.  Figura   jest wyrzeźbiona  z  drewna,  polichromowana,  o  wymiarach dorosłego człowieka. Dach jest pokryty gontem.  Poniżej fragment artykułu sprzed niemal dekady, w którym opisaliśmy remont obiektu.

Prace remontowe trwały od 18.03.2012 do 5.06.2012 roku. Wzięła  w  nich  udział  firma  pana  Matuszka,  a  także miejscowi  fachowcy:  stolarz,  murarz,  ślusarz,  elektryk. Ks.  Marcin  Kwoczała  z  radością  przyznaje,  że  podobnie jak  podczas  remontu  kościoła  parafialnego  w  2011  roku, tak i tym razem parafianie chętnie służyli pomocą, a pracy było  sporo.  Zbito  zgrzybiały  tynk  i  zabezpieczono  mury przed  wilgocią  i  grzybami.  Stare  farby  zostały  usunięte, rozebrano także boazerię. Wnętrze kaplicy zostało wymalowane na biało i granatowo, a  sklepienie  ozdobiono złotymi  gwiazdami.  Na  uwagę zasługują też nowe siedzenia z obramowaniami w formie sedilli i z oparciem zdobionym wyciętymi techniką laserową jerozolimskimi krzyżami. Stacje Drogi Krzyżowej otrzymały nowe  ramki. Przebudowie  uległo  również  oświetlenie kaplicy.  Zamontowano  lampy  ledowe.  Tabernakulum otrzymało  nowe  miejsce  i  zostało  podświetlone.  Figura Jezusa Chrystusa w grobie również została podświetlona. Wnętrze  zdobią  nowe  lampy  z  krzyżem  jerozolimskim. Większość  zmian  dokonanych  w  tym  miejscu  jest autorstwa ks. Marcina Kwoczały.  Wszystkie zostały przeprowadzone za zgodą i akceptacją Kurii   Diecezjalnej   i   Wojewódzkiego   Konserwatora Zabytków.  Instytucje  te  dokonały  również  odbioru,  który przebiegł   bez   zastrzeżeń.   Na   zewnątrz   natomiast wymienione   zostały   niektóre   elementy   chodnika dębowego.  – Nie  byłoby  to  możliwe,  gdyby  nie  modlitwa i  bezinteresowne  zaangażowanie  wielu  parafian,  a  także osób  z  poza  parafii – mówi  proboszcz.  Oprócz  zmian dotyczących  wystroju  kaplicy  został  wydany  folder  oraz książeczka  pt.  „Boży  Grób”  przedstawiająca  historię  tego niezwykłego miejsca. Wydano też teksty Drogi Krzyżowej, z  których  wierni  mogą  korzystać  podczas  nawiedzania kaplicy. Ukoronowaniem  wszystkich  prac  remontowych, było  odnowienie  monstrancji  i  pozłocenie  kielicha  oraz puszki kielichowej. Znajduje się tutaj specjalny  zeszyt, do którego pielgrzymi mogą  wpisywać  swoje  prośby  i  podziękowania.Kaplica Grobu  Bożego  w  Potępie jest  otwarta  dla  wiernych codziennie do wieczora.

„TWG Kurier” z 11 marca 2013 r. (Nr 59)

Obiekt znajdziecie również w aplikacji EKO-MUZEA oraz na stronie parafii w Kotach