Tworóg w „Górnośląskim Wędrowcu”

Wydawany w Gliwicach „Górnośląski Wędrowiec” ( „Oberschlesischer Wanderer”) ukazywał się przez prawie 130 lat! Pierwszy numer tego czasopisma datuje się na rok 1828, ostatni wydano w roku 1945, dwa dni po zajęciu Gliwic przez Rosjan. Gazeta określała się, jako „najstarsze, ponadpartyjne wydawnictwo regionu przemysłowego” ( fot. 1).

Czasopismo cieszyło się wielką popularnością w wielu górnośląskich domach. Koncepcja tematyczna była stosunkowo  prosta: polityka zagraniczna, polityka lokalna , obszerny dział ciekawostek z regionu oraz  oczywiście ogłoszenia. Od roku 1933 datuje się ciemną kartę w historii tej  zasłużonej dla regionu gazety. Wydawnictwo związało się z NSDAP i stało się z czasem oficjalnym organem partyjnym.

Tworóg  wraz z innymi miejscowościami naszej gminy często gościł na łamach „Oberschlesischer Wanderer”. Zazwyczaj były to krótkie  notatki, związane  z aktualnymi wydarzeniami, jak na przykład w marcu 1928 roku po powtórnym pożarze  młyna  w  Tworogu (fot. 2 ). Oczywiście nie brakowało doniesień z życia mieszkańców gminy.  Nierzadko pojawiały się one w dziale poświeconym aktualnym  przewodom sądowym, czy też w  dziale „Z kroniki policyjnej”.   Jako że ochrona danych osobowych była wtedy pojęciem  nieznanym, podawano pełne  personalia  delikwentów. Takie informacje to zatem nie lada gratka dla współczesnych genealogów! Podobnie zresztą,  jak  informacje o przeróżnych jubileuszach …(fot.3 ).

Od 1924  do 1936 roku wydawany był pod redakcją zabrzanina Alfonsa Hayduka  cotygodniowy, bogato  ilustrowany  dodatek do „Oberschlesischer Wanderer” pod  nazwą „Oberschlesien im Bild”  („Górny  Śląsk  w  fotografii”).  Współczesnego  czytelnika mogą zainteresować,  wtedy aktualne a dziś  już prawie stuletnie fotografie zabudowań w okolicznych wioskach, np. Połomi  ( fot. 4  ) czy zabytkowych obiektów,  jak kaplica w  parku przy tworoskim pałacu  ( fot. 5 ).

Szczególnie interesujące są dwa numery dodatku  „ Oberschlesien im Bild”. Numer 12 z roku 1932 poświecono zamkowi hrabiego  Henckel von Donnesmarck w Brynku (fot. 6 ). Dwa tygodnie później, a wiec 1 kwietnia 1932 roku,  ukazało  się wydanie w większości poświęcone Tworogowi (fot. 7 ). Znajdujemy w nim między innymi  łam zatytułowany „Wędrujący  święci  z Tworoga” ( fot.8 ), w którym przeczytamy informacje o figurach trzech świętych sprzed naszego kościoła parafialnego. Dlaczego świętych pokreślono jako wędrujących?  Jak się okazuje ich figury wcześniej  znajdowały  się naprzeciwko tworoskiego pałacu, przed samą gospodą!  Ponieważ miejsce to nie bardzo licowało z godnością świętych, przeniesiono figury na aktualne miejsce.

Na tej samej stronie zaprezentowano zdjęcie Szkoły Ludowej w Tworogu, zatytułowane „ Jedna z najpiękniejszych  górnośląskich szkół wiejskich”. Autor dołączonej  informacji widzi w niej doskonały  przykład nowoczesnej architektury  (fot. 9).

Na  ostatniej  stronie opisywanej publikacji znalazła  się  sensacyjna informacja, całkowicie zmieniająca  dotychczasowe przekazy na temat  historii Tworoga. Możemy sobie  wyobrazić zdumienie ówczesnych czytelników, kiedy dowiedzieli się, iż nazwa ich rodzinnej wsi pochodzi
z czasów  angielskiego  osadnictwa  na Górnym Śląsku! „Two – rog”  czyli  „dwie skały”, na których angielscy przybysze wybudowali  swą  pierwsza chatę  … (fot. 10). No cóż, może wyjaśnieniem będzie przypomnienie daty  wydania tego numeru „Oberschlesien im Bild”,  a mianowicie  1  kwietnia 1932…

Opisane wydanie czasopisma,  jak i wiele innych można znaleźć na stronie Śląskiej  Biblioteki  Cyfrowej.

Bernard Piecuch

Tekst ukazał się również w papierowym wydaniu „TWG Kuriera” z 7 września 2020 r. (nr 141).