Wieczór dla małej ojczyzny

„Wieczór dla Małej Ojczyzny” to wydarzenie, które ma służyć całej lokalnej społeczności i być pretekstem do wspomnień, do spotkania, do bycia razem. Organizatorzy – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Boruszowicach – jako motto wydarzenia wybrali słowa patrona szkoły Jana Pawła II: „Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość”. Zaś tematem, który zdominował spotkanie stał się jubileusz stulecia polskiej szkoły w Boruszowicach.

Jubileuszowi oraz trudnej historii Górnego Śląska poświęcono spektakl poetycko-muzyczny w wykonaniu uczniów. Zobaczyli go licznie zgromadzeni goście, w tym: uczniowie i ich rodziny, nauczyciele (również emerytowani), mieszkańcy Boruszowic i Hanuska, wójt Tworoga Eugeniusz Gwóźdź, wicewójt Łukasz Ziob, przedstawiciele Lasów Państwowych oraz Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. Po części artystycznej Andrzej Ecler, absolwent szkoły, przedstawił historię szkolnictwa na terenie Boruszowic, Hanuska oraz Mikołeski. Kompletna prezentacja została udostępniona na stronie ZSP w Boruszowicach – polecamy!

Na zakończenie spotkania usłyszeliśmy koncert Zespołu Akordeonistów pod kierunkiem Pana Maksymiliana Treli. W szkolnej świetlicy natomiast czekał na wszystkich poczęstunek. Dobrowolne datki zebrane przez Szkolny Wolontariat i Radę Rodziców podczas poczęstunku przeznaczone zostały na leczenie Oliwii, mieszkanki miejscowości poszkodowanej w wypadku samochodowym.

Wieczór dla Małej Ojczyzny odbył się 15 listopada. To jeden z wielu punktów Roku Jubileuszu.