Wspominamy początki „Sparty”

W tym roku Ludowy Klub Sportowy „Sparta” Tworóg obchodzi swoje 70. urodziny. Sportowcy przygotowują się do jubileuszu, który zaplanowano na 2 lipca. Na rozdanie czeka ponad 130 zaproszeń. Równolegle trwają prace nad książką poświęconą historii kultury sportowej w naszej gminie. Autor oparł ją na przekonaniu, że kultura sportowa to coś wykraczającego poza ramy organizacyjne. To styl życia, myślenia, to przede wszystkim ludzie, których łączy wspólna pasja. – Książka nie będzie gotowa na nasz jubileusz, a prace nad nią ze względu na pandemię przeciągnęły się. Mam jednak nadzieję, że jubileuszowe spotkanie będzie okazją do rozmów, które pomogą uzupełnić naszą wiedzę – mówi Henryk Chmiel. Przy pracach nad książką pomaga mu jego syn, Łukasz Chmiel, który również jest trenerem UKS APN Gmina Tworóg.

Więcej na ten temat w majowym „TWG Kurierze”. Poniżej zdj. archiwalne ilustrujące różne etapy funkcjonowania Klubu „Sparta”.