Konkurs na projekt graficzny muralu

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” zaprasza mieszkańców obszaru LGD z zamiłowaniem artystycznym do udziału w konkursie na projekt graficzny muralu, który powstanie we wskazanej przez laureata lokalizacji.

Prace z projektem graficznym muralu należy składać wraz z Formularzem zgłoszeniowym wraz z oświadczeniem właściciela nieruchomości do 28 lutego 2023r.