Trwają zapisy na babskie combry

Babski Comber to zapustna zabawa, w której uczestniczą wyłącznie kobiety. To okazja do szaleństw, wygłupów i wypróbowania na parkiecie karnawałowych kostiumów. W naszej gminie w okresie karnawału dobędą się babskie combry w Nowej Wsi Tworoskiej (28 stycznia) oraz w Hanusku (4 lutego). Zapisy trwają. Zachęcamy!

Na Śląsku zapustny zwyczaj hucznej zabawy karnawałowej, w której uczestniczą wyłącznie kobiety jest nazywany babskim combrem. Cóż to takiego? Początkowo zwyczaj wiązał się z przyjęciem do grona gospodyń młodych mężatek, które musiały wkupić się w grono bardziej doświadczonych.

„Combrzyć” znaczyło szarpać, targać za włosy, zaczepiać… Figlarny charakter święta świetnie obrazują krakowskie tradycje. W tym mieście babski comber to święto przekupek. W Tłusty Czwartek kobiety gromadziły się na krakowskim rynku i zaczepiały, a nawet brały do niewoli napotkanych mężczyzn. Wciągnięci w wir tańców i pląsów mogli się oswobodzić tylko datkiem. Wykupu dokonywali ofiarując np. drobne pieniądze, a nawet całusy! Często zabawie towarzyszyła kukła Combra. Według krakowskiej legendy, tak nazywał się znienawidzony przez przekupki krakowski burmistrz. Punktem kulminacyjnym zabawy było rozerwanie kukły.  

Ostatkowa tradycja przetrwała, jednak w zmienionej formie. Dziś na pierwszym planie widać huczną, kolorową zabawę, podczas której kobiety na chwilę zapominają o codzienności. Zakładają wymyślne stroje i spędzają beztrosko wieczór. W pewnym sensie jest to kwintesencja tej tradycji. Karnawał to przecież czas odwróconego porządku, szaleństw, tańców i wygłupów…