ZDROWE, BO Z LASU

Pod takim tytułem 23 października w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach odbył się konkurs kulinarny. Konkurs wyjątkowy, bo organizowany wspólnie z Nadleśnictwem Brynek. Mieszkańcom naszej gminy działalność edukacyjna Brynka kojarzona jest raczej z tematyką leśną i ekologiczną prowadzoną w obiektach należących do Nadleśnictwa, więc skąd „Gastronomik”?

O tym w listopadowym „TWG Kurierze” 

Zdjęcia udostępnione przez organizatora konkursu.