Kapliczka przy wodzie…

W sierpniu wykonano renowację krzyża i blaszanej figury z kaplicy pw. Chrystusa Ukrzyżowanego znajdującej się przy ul. Zamkowej. Z początkiem września proboszcz miejscowej parafii, w obecności mieszkańców Tworoga, pani sołtys oraz przedstawicieli Rady Sołeckiej, dokonał poświęcenia odnowionych elementów (zdj. z poświęcenia udostępnił Bertold Kubitza).

Renowacja została przeprowadzona przez Jolantę Warzechę oraz Rudolfa Świerzy na zlecenie sołectwa Tworóg. Odświeżenie wnętrza kaplicy było uwzględnione w funduszu sołeckim. Krzyż w pierwszej kolejności został rozebrany na części i poddany cyklinowaniu. Na oczyszczoną, odnowiona powierzchnię nałożono następnie nową warstwę lakieru. Z kolei blaszana figura wymagała oczyszczenia ze starej warstwy farby. Następnie blachę zaimpregnowano, a po wyschnięciu odmalowano na nowo wizerunek Chrystusa (zdj. udostępnione przez Jolantę Warzecha).

O historii kapliczki przeczytacie w tekście „Sto lat temu w Tworogu” oraz w październikowym wydaniu.