Mój Śląsk – wyniki konkursu

W roku 2021 Szkoła Podstawowa w Tworogu obchodziła 90. rocznicę powstania. Dlatego w  drugiej edycji konkursu „Mój Śląsk” zaproponowaliśmy tematykę dotyczącą szkoły, nie tylko jako placówki, w której kształci się młodzież, ale także jako miejsca związanego z historią regionu.

 Poprosiliśmy uczestników konkursu o skonkretyzowanie w literackiej formie  własnych refleksji i  opowieści o swojej szkole, o jej historii, tradycjach, sukcesach, o tym, co dla młodego człowieka ważne,  piękne, niezwykłe, warte uwagi.

Do udziału w konkursie zaprosiliśmy uczniów z klas 4 – 8 ze szkół podstawowych z województwa śląskiego. Na nasze zaproszenie odpowiedziały szkoły z Katowic, Żędowic, Siemianowic Śląskich, Boruszowic, Zbrosławic. W Szkole Podstawowej w Tworogu Konkurs przebiegał dwuetapowo. Najpierw, jako organizatorzy, poprosiliśmy wszystkich uczniów z klas 4-8 o napisanie prac, a później wyłoniliśmy 20 tekstów, które były ocenianie w finale. Prace o szkole napisało  stu dwudziestu uczniów.

Teksty, które  zostały nadesłane na Konkurs, świadczą o tym, że szkoła jest miejscem niezwykle ważnym dla młodych ludzi. Pisali więc o tym, że  jest ona miejscem, które pełni funkcję nie tylko dydaktyczną, ale także wychowawczą, przekazującą normy i wartości społeczne, które ma swoją historię – ciekawą przeszłość i na pewno warto utrwalać ją wśród kolejnych pokoleń uczniów. Szkoły były miejscem niezwykłych  wydarzeń, czasem bohaterowie przenosili się w świat fantazji. Laureatka I miejsca w kategorii esej, Natalia Lorenc: napisała: „Moja szkoła jest „żywa” – jest w niej życzliwość nauczycieli, którzy niosą pomoc w trudnych chwilach i często są dla nas wzorami do naśladowania. Nasi nauczyciele kształtują nasze nawyki – szczególnie tak cenione na Śląsku jak uczciwość i  pracowitość.” Z kolei Kinga Marek- laureatka I miejsca w kategorii opowiadanie, zakończyła swą piękną opowieść słowami: „Doświadczenia, jakiego nabrałam podczas mojej sennej ,,podróży”, pozwoliły mi spojrzeć na moją szkołę nieco inaczej. Przecież  ma ona  tak długą historię i tak dba o  pielęgnowanie  tradycji!  Pożałowałam moich wcześniejszych słów na jej temat… Inaczej też spojrzałam na leżące na biurku kroniki. Postanowiłam, że napiszę pracę, w której oddam szkole należny jej szacunek. Przyrzekłam sobie również, że będę troszczyła się o dziedzictwo szkoły, będę kontynuowała sukcesy moich poprzedników, a moją pracę dedykuję tym, którzy od początku jej istnienia pracowali, by uczynić ją coraz lepszą.  To będzie chyba bardzo dobra praca, bo sercem pisana.”

Takie „dobre, sercem napisane” teksty  przesłali uczestnicy II edycji konkursu „Mój Śląsk” –„Moja szkoła na Śląsku”. I za te piękne teksty bardzo dziękujemy.

Dziękujemy także nauczycielom-opiekunom za wspieranie literackich talentów oraz czas poświęcony  młodzieży.

E. Krywalska, I. Pilc

Jury Konkursowe w składzie:

Małgorzata Ziaja – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Tworogu, Grażyna Chmiel – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu,
Marta Kobędza-Krain – redaktor miesięcznika TWG KURIER,
Renata Kościelny- bibliotekarz, animator kultury,
Eleonora Krywalska – nauczyciel języka polskiego,
Hanna Pawełczyk – nauczyciel języka polskiego,
Iwona Pilc – nauczyciel historii,
Jolanta Winkler – nauczyciel-bibliotekarz,

postanowiło przyznać następujące nagrody:

W kategorii wiekowej: uczniowie szkół podstawowych z klas IV-VI:

 • I nagroda: Maria Śmigielska ze Szkoły Podstawowej nr 42 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w Katowicach za opowiadanie „Zaczarowana cynkownia”
 • II nagroda: Maciej Cichy ze Szkoły Podstawowej w Tworogu za opowiadanie „Wydarzyło się w mojej szkole”,
 • III nagroda: Emilia Bosz z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Boruszowicach za tekst „Moja szkoła na Śląsku”,
 • III nagroda: Wiktoria Gęsiak ze Szkoły Podstawowej w Tworogu za opowiadanie „Baśniowa kraina”,

 Wyróżnienie: Zofia Poloczek ze Szkoły Podstawowej w Tworogu za opowiadanie „Nasze klasowe zwierzątko”, Kinga Zgodzaj ze Szkoły Podstawowej w Tworogu za opowiadanie  „Wydarzyło się w mojej szkole”.

W kategorii wiekowej: uczniowie szkół podstawowych z klas VII-VIII:

Opowiadanie:

 • I nagroda: Kinga Marek z Publicznej Szkoły Podstawowej w Żędowicach za opowiadanie „Wydarzyło się w mojej szkole”,
 • I nagroda: Emil Sionkowski ze Szkoły Podstawowej w Tworogu za opowiadanie „Joseph”,
 • II nagroda: Katarzyna Mucha ze Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Zbrosławicach za opowiadanie „Wydarzyło się w mojej szkole”,
 • III nagroda: Liliana Warzecha  ze Szkoły Podstawowej  w Tworogu za opowiadanie „Wydarzyło się w mojej szkole”,

Wyróżnienie: Magda Dombek ze Szkoły Podstawowej  w Tworogu za opowiadanie „Podróż w czasie i pomoc powstańcom – wydarzyło się w mojej szkole”.

Wywiad:

 • I nagroda: Milena Gansiniec ze Szkoły Podstawowe w Tworogu,
 • II nagroda: Milena Szwinge z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Boruszowicach,
 • III nagroda: Maciej Krok z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Boruszowicach,

Nagroda Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich  w Tworogu: Piotr Pallach ze Szkoły Podstawowej w Tworogu.

Esej:

 • I nagroda: Natalia Lorenc ze Szkoły Podstawowej w Tworogu,
 • II nagroda: Michał Godlewski ze Szkoły Podstawowej w Tworogu,
 • III nagroda: Patrycja Plewnia,  ze Szkoły Podstawowej w Tworogu,
 • III nagroda: Julia Świerzy ze Szkoły Podstawowej w Tworogu

Organizatorzy  II Wojewódzkiego Konkursu Literackiego „Mój Śląsk. Moja szkoła na Śląsku”

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Tworogu, ul. Szkolna 15, 42-690 Tworóg

 • Małgorzata Ziaja – dyrektor szkoły
 • Eleonora Krywalska – nauczyciel języka polskiego
 • Iwona Pilc – nauczyciel historii
 • Jolanta Winkler – nauczyciel-bibliotekarz

Instytucja wspomagająca:

Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu

Patronat medialny:

TWG Kurier