Najlepsze dopiero przed nami

Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu ogłosił konkurs literacki oraz plastyczny dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Najlepsze dopiero przed nami”. Regulamin i szczegóły konkursu na stronie GOK-u

www.gok-tworog.pl