Odmrażanie kultury

Gminna Biblioteka Publiczna w Tworogu poinformowała, że wraca do pracy w standardowych godzinach. Od 8 czerwca czytelnicy mogą odwiedzić placówkę w godzinach od 9.00 do 18.00 w poniedziałki, wtorki, środy i piątki.

Pamiętajcie jednak, że utrzymane zostają wszystkie zalecenia Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotyczące ograniczonej liczby czytelników w bibliotece, braku wolnego dostępu do księgozbiorów oraz przerw na dezynfekcję biblioteki. Zwracane książki poddawane są w dalszym ciągu kwarantannie, obsługa wypożyczeni odbywa się z zachowaniem dystansu
2 m oraz w rygorze sanitarnym.

GOK pracuje wyłącznie w zakresie prowadzenia zajęć stałych. Nie organizuje imprez kulturalnych, warsztatów i zajęć łączonych.

Szczegóły na www.gok-tworog.pl