Projekt muralu z Tworoga wyróżniony

LGD Leśna Kraina Górnego Śląska ogłosiła wyniki konkursu na projekt graficzny muralu „Zainspiruj się Leśną Krainą”. Praca mieszkanki Tworoga, Jolanty Warzechy otrzymała wyróżnienie. Ogromne gratulacje!

– Celem konkursu był wybór najlepszego projektu graficznego nawiązującego do lokalnych zasobów obszaru LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” i wskazanie lokalizacji, w której ma powstać mural. Do biura LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” wpłynęło 7 projektów graficznych. Uczestnicy konkursu w swoich pracach inspirowali się lokalną przyrodą, znanymi postaciami związanymi z danym obszarem, miejscami, dziedzictwem historyczno-kulturowym, tradycjami oraz legendami – czytamy stronie internetowej LGD.

Jolanta Warzecha w swoim projekcie wykorzystała głównie lokalną historię i przyrodnicze atuty gminy. Na pierwszym planie widać po lewej koło młyńskie i worki z mąką. To nawiązanie do działających na obszarze gminy kilku młynów napędzanych kołem wodnym. Worki ze świeżą mąką można również interpretować jako symbol smacznego, tradycyjnego chleba, który po dziś dzień jest wypiekany w naszych piekarniach. Po prawej stronie muralu widać kowala pracującego przed swoją kuźnią. To właśnie hutnictwo w dolinie Małej Panwi był główna przyczyna rozwoju osadnictwa na tych terenach. W tle muralu widać nasz największy atut przyrodniczy – gęste lasy, które zajmują ponad 70. procent powierzchni gminy. Mural zaprojektowano z myślą o budynku przy ul. Zamkowej 37. Gdyby projekt Jolanty Warzechy wygrał, LGD „Leśna Krainy Górnego Śląska” zrealizowałaby go we wskazanej lokalizacji. Budynek mieści się w centrum Tworoga, w pobliżu Urzędu Gminy.