Wrześniowy numer jak ciepłe bułeczki

 „TWG Kurier” jest publikowany od 12 lat. Od 8 lat współpracujemy z drukarnią „Foto&Druk”. To tam powstaje papierowa wersja gazety, która trafia do sklepów. Dziękujemy za lata owocnej współpracy!

Poniżej możecie zobaczyć jak powstaje papierowe wydanie „TWG Kuriera”.

https://fotoidruk.pl/