Reklama

REGULAMIN

  1. Zlecenia dot. ogłoszeń przyjmowane są do ostatniego dnia miesiąca
  2. W przypadku kolidujących ze sobą ofert, pod uwagę wzięta zostanie kolejność zgłoszenia
  3. Prosimy o dokładne opisywanie sposobu, zawartości oraz miejsca wystąpienia ogłoszenia, w przypadku elementów graficznych obowiązuje załączenie plików o jak nawyższej rozdzielczości/jakości w przypadku grafik rastrowych lub grafiki wektorowe
  4. Wszelkie niejasności będą na bieżąco wyjaśniane zadeklarowanym przez Państwa sposobem komunikacji, tj. telefon, e-mail etc. Kontakt do nas znajdziesz tutaj