Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu

Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu jest gminną instytucją kultury. Zajmuje się organizowaniem i promocją działalności artystycznej, społeczno-kulturalnej, edukacyjnej i rozrywkowej na terenie gminy Tworóg oraz ochroną dziedzictwa kulturowego naszego regionu.

http://www.gok-tworog.pl/

Powyższy materiał został zrealizowany w 2018 r.