Sukces filmowy

Kajetana Nocoń – uczeń VIII klasy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Boruszowicach uzyskał wyróżnienie w prestiżowym VI Wojewódzkim Konkursie „Żołnierze Wyklęci. Niezłomni Bohaterowie”, organizowanym przez Panią Jadwigę Wiśniewską Poseł do Parlamentu Europejskiego. O sukcesie Kajetana piszemy w kwietniowym „TWG Kurierze”. Poniżej wyróżniony film.