TVS o Leśnej Krainie Górnego Śląska

Jak działa i czym jest Leśna Kraina Górnego Śląska? Na to pytanie odpowiada TVS w programie „Nowe na wsi”. Polecamy!

Przypominamy, że gmina Tworóg należy do obszaru działania Lokalnej Grupy Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”. Stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności. Prócz gminy Tworóg terenem działania LGD są gminy: Ciasna, Herby, Kalety, Kochanowice, Koszęcin, Krupski Młyn, Miasteczko Śląskie, Pawonków, Pilchowice, Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, Wielowieś oraz Zbrosławice.