Darmowe szkolenia!

Pracujecie i chcecie się rozwijać? Dowiedzcie się więcej na temat bezpłatnych szkoleń „Profesjonalne kadry w subregionie centralnym województwa śląskiego” oraz „Bez barier, bez granic – szkolenia językowe i komputerowe dla osób pracujących z województwa śląskiego – III edycja”.

Projekt „Bez barier, bez granic – szkolenia językowe i komputerowe dla osób pracujących z województwa śląskiego – III edycja” jest realizowany przez: Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Gliwicach w partnerstwie z MDDP Akademia Biznesu spółka z ograniczoną odpowiedzialności.

Szczegóły na stronie: https://bezbarierbezgranic.pl/ 

Plakat bez b@rier, bez granic

Projekt „Profesjonalne kadry w subregionie centralnym województwa śląskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Szczegóły na stronie: https://profesjonalnekadryslask.pl

Plakat bezpłatne szkolenia

Grupą docelową Projektu są osoby:
• pracujące,
• powyżej 18 r. ż.,
• mieszkające i/lub pracujące na terenie subregionu centralnego województwa śląskiego,
• chcące z własnej inicjatywy wziąć udział w kursach/szkoleniach,
• nieprowadzące jednoosobowej działalności gospodarczej.

UWAGA: Aby uczestniczyć w Projekcie należy spełnić wszystkie ww. kryteria formalne!