Segiet jeszcze większy! Zaplanujcie spacer

Wyjątkowe miejsce na Śląskiej mapie ze względu na walory przyrodniczy i kulturowe. Żyjący pomnik, bo tak można nazwać  Rezerwat Przyrody Segiet, skrywa unikatowe rośliny, mnóstwo cennych gatunków zwierząt, niemal dwustuletni drzewostan i jeszcze starsze podziemia zamieszkałe przez nietoperze. Miejsce wyjątkowe pod każdym względem, a teraz jest jeszcze większe! W styczniu tego roku obszar został powiększony o ponad 300 procent.

Rezerwat znajduje się w granicach administracyjnych Nadleśnictwa Brynek. W wyniku starań pracowników Lasów Państwowych, miłośnika przyrody Wojciecha Sutora oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 11 stycznia 2023 r. powiększono jego powierzchnię z 24,54 ha do 92,29 ha. Oficjalne otwarcie powiększonego rezerwatu miało miejsce 17 lutego (zdjęcia poniżej).

Wspólnym staraniem udało się, objąć ochroną rezerwatową obszar leśny charakteryzujący się podobnymi walorami przyrodniczymi do terenu w granicach starego rezerwatu. Chciałbym z tego miejsca wszystkim zaangażowanym osobom serdecznie podziękować za włożony trud i poświęcony czas w realizację tego celu – mówi Nadleśniczy Nadleśnictwa Brynek, Janusz Wojciechowski. 

Staranie o objęcie systemową ochroną tego miejsca były podejmowane już na początku XX w., jednak formalnie Rezerwat istnieje od 1953 r. Wówczas fragment naturalnego lasu bukowego z domieszką świerka i sosny o powierzchni ponad 20 ha został objęty ochroną czynną (czyli taką, która dopuszcza wykonywanie zabiegów ochronnych, które pomogą w utrzymaniu istniejących warunków). Na obszarze chronionym można podziwiać drzewostan sięgający 190 lat, gdzie pojedyncze drzewa osiągają do 40 m wysokości. W tym malowniczym, pagórkowatym terenie zinwentaryzowano ok. 125 gatunków roślinnaczyniowych i 40 mszaków. Szczególnie cenne i objęte ścisłą ochroną są lilia złotogłów, buławnik mieczolistny oraz jeden z najrzadszych polskich storczyków – obuwik pospolity. Ponadto mnóstwo cennych gatunków zwierząt.

Tematem na osobny artykuł mogłyby być nieczynne wyrobiska kopalniane zlokalizowane pod rezerwatem, w których zimują nietoperze. To największe na Śląsku zimowisko tych zwierząt i prawdopodobnie drugie w Polsce. W celu ochrony kilku gatunków nietoperzy podziemia włączono do sieci Natura 2000 pod nazwą Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie. Są to tereny pozostałe po eksploatacji rud metali ciężkich sięgające XII w.

Rezerwat to prawdziwa perełka przyrodnicza, ale również kulturowa. Pamiątka po górniczych wyrobiskach, dziś będąca domem dla wielu zwierząt i unikatowych roślin. Miejsce, które bez wątpienia warto odwiedzić. Z Tworoga to zaledwie ok. 18 km. Jak wygląda turystyka w rezerwacie? Przede wszystkim należy pamiętać, że obowiązuje zakaz ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej wierzchem, z wyjątkiem szlaków i tras narciarskich wyznaczonych przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska.  Zabronione jest m.in. niszczenie roślin, zbieranie grzybów i runa leśnego, chwytanie i zabijanie dziko występujących zwierząt, zakłócanie ciszy czy pozyskiwanie skał, skamieniałości, minerałów. Zaplanujcie spacer, ale zróbcie to mądrze.