V tworogowska dycha po trowie

11 maja 2019 roku o godzinie 12.00 odbędzie się V tworogowska dycha po trowie. Wszystkich małych i dużych pasjonatów biegania zapraszamy na boisko szkolne przy Szkole Podstawowej w Tworogu. Super zabawa gwarantowana.

Wszelkie informacje dostępne na fanpagu https://www.facebook.com/events/2202276289817732/

Głównym sponsorem V tworogowskiej dychy po trowie jest „Gaz System”.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM jest spółką odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce. Na terenie gminy Tworóg GAZ-SYSTEM realizuje kluczowe inwestycje, tj. gazociąg Tworóg – Tworzeń oraz Tworóg – Kędzierzyn-Koźle.

Ważną korzyścią dla gminy będzie odprowadzany corocznie podatek od nieruchomości. Będzie to kwota regularnie wpływająca do budżetu, którą można przeznaczyć na potrzeby mieszkańców i społeczności lokalnych.

Inwestycje są dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wszystkie inwestycje GAZ-SYSTEM są prowadzone z zastosowaniem nowoczesnych technologii i systemów zabezpieczeń oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego i praw wszystkich interesariuszy. www.gaz-system.pl „