Brudy z lasu wyniesione

4 marca odbyła się akcja sprzątania lasów „Czysty las przy trasie”, do której zapraszali Nadleśnictwo Brynek oraz Gmina Tworóg. Każdego roku Lasy Państwowe wydają ok. 20 mln zł na sprzątanie śmieci wyrzucanych do lasów. W minionym roku Nadleśnictwo Brynek wydało na ten cel ponad 50 tys. zł…

Akcja objęłą łącznie pięć tras: w Gliwicach, Zabrzu, dwie w Bytomiu oraz jedną w naszej gminie. W lasie pomiędzy Tworogiem a Hanuskiem zebrano łącznie 40 pełnych worków o pojemności 120 l (niespełna 2 tony odpadów). Artykuł na ten temat w marcowym „TWG Kurierze”. Zdjęcia udostępnione przez Nadleśnictwo Brynek oraz Urząd Gminy.