Chryzantemy w Brynku

Chryzantemy pozyskane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od producentów i sprzedawców w ramach pomocy finansowej związanej ze skutkami wprowadzonego zakazu wstępu na cmentarze zostały udostępnione organizacjom pozarządowym, samorządowym oraz innym instytucją publicznym. Na ternie powiatu tarnogórskiego ARiMR pozyskała niemal 13 tys. chryzantem. Niektóre z nich trafiły do Brynka. Ozdabiają przydrożne krzyże.

– Z ARiMR i nasz Brynek dostał chryzantemy. Udekorowane odrobine. Dziękuje osobom które opiekują się tymi miejscami, a firmie ZUK Tworóg za transport kwiatów – poinformowała na FB sołtys Brynka, Iwona Pryk (zdj. Facebook).