CLIMATE-CON 2021 – Śląski Konwent Klimatyczny

W dniach 22 i 23 listopada 2021 r. w Centrum Konferencyjno-Biznesowym w Chorzowie (Stadion Śląski) odbędzie się CLIMATE-CON 2021 – Śląski Konwent Klimatyczny. Celem wydarzenia jest edukacja i podniesienie świadomości w zakresie poprawy jakości powietrza – zarówno w samorządach, jak i w społeczeństwie. Z uwagi na problem złej jakości powietrza w Polsce wydarzenie w głównej mierze będzie skupiać się na tematach związanych z poprawą jakości powietrza. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny Zachęcamy!

https://fb.watch/9a4RJ8VKx1/

Według danych zgromadzonych w ramach programu monitorowania zmian klimatu Copernicus, 2020 r. na naszym kontynencie był najcieplejszym rokiem w historii pomiarów. Przyczyną negatywnych zmian klimatycznych jest wzrost emisji gazów cieplarnianych spowodowany działalnością człowieka. Europa jest trzecim emitentem na świecie, po Chinach i USA. W 2019 r. Polska znalazła się na piątym miejscu w Unii Europejskiej pod względem emisji gazów cieplarnianych.

Główną przyczyną emisji gazów cieplarnianych  jest spalania paliw kopalnych- głównie węgla, ropy i gazu . Do najważniejszych gazów będących przyczyną efektu cieplarnianego zalicza się dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4), podtlenek  azotu (NO2). Dlaczego gazy cieplarniane są niebezpieczne? Gazy występują w atmosferze naturalnie, jednak problemem jest ich nadmiar. Globalne ocieplenie to wynik zgromadzenia w atmosferze nadmiernej, nienaturalnej ilości gazów cieplarnianych. Kiedy trafiają do atmosfery działają jak szkło w szklarni. Gazy pochłaniają energię słoneczną oraz ciepło i zatrzymują je w atmosferze. Tworzy się warstwa, która wywołuje efekt cieplarniany. Obecnie temperatura naszej planety jest wyższa o 0,94-1,03°C w porównaniu z temperaturą pod koniec XIX w. Jeżeli wzrośnie o więcej niż 2°C w stosunku do temperatury sprzed epoki przemysłowej, czeka nas katastrofa klimatyczna. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj

Co robimy, żeby zapobiec katastrofie? W ramach porozumienia paryskiego, Unia Europejska zobowiązała się do zmniejszenia do 2030 r. emisji gazów cieplarnianych w UE o co najmniej 40 proc. poniżej poziomu z 1990 r. Ponadto, w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, UE zobowiązała się również do osiągnięcia zerowych emisji netto do 2050 roku. W czerwcu 2021 r. Parlament zatwierdził unijne prawo klimatyczne, na mocy którego neutralność klimatyczna do 2050 r. będzie prawnie wiążąca w UE i które wyznaczyło przejściowy cel redukcji emisji o 55 proc. do 2030 roku.

źródło: https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20180301STO98928/infografika-emisje-gazow-cieplarnianych-w-unii-europejskiej

Drugim problemem wynikającym ze spalania paliw kopalnych jest smog. Śląsk jest pod tym względem niechlubnym liderem w kraju. Smog, w przeciwieństwie do gazów cieplarnianych, jest widoczny. Jego źródłem jest tzw. niska emisja spalania paliw kopalnych głównie w domowych kotłowniach. O smogu mówimy, gdy w powietrzu w dużych ilościach występują takie gazy jak dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, pyły PM10, PM2,5 i benzopiren. Na terenie Śląską reakcją na zwiększający się poziom zanieczyszczenia powietrza jest tzw. uchwała antysmogowa. Zgodnie z jej zapisami, od 1 stycznia 2022 r. korzystanie ze starych kotłów, nazywanych potocznie „kopciuchami” będzie nielegalne. Obowiązek wymiany źródła ciepła dotyczy mieszkańców województwa, którzy eksploatują kotły starsze niż 10 lat i ogrzewają dom paliwami stałymi takimi jak węgiel, drewno, pellet.

W walce o czyste powietrze ma również pomóc stworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Budowa nowego systemu została powierzona Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego. Docelowo system przyjmie postać elektronicznego rejestru, obsługiwanego przez aplikację dostępową w wersji mobilnej i webowej. Utworzenie ewidencji zostało skorelowane z wprowadzanymi zmianami w funkcjonującym programie „Stop Smog”. Ewidencja ruszyła w lipcu tego roku. W przypadku źródeł ciepła w już istniejących budynkach na złożenie deklaracji mamy 12 miesięcy. W przypadku nowych obiektów na zgłoszenie stosownych informacji przewidziano 14 dni od momentu uruchomienia źródła ciepła lub spalania paliw. Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, a za jego niedopełnienie grozi grzywna w wysokości do 5 tys. złotych.