Co z tą „wycinką”?

Na przełomie grudnia i stycznia Nadleśnictwo Brynek prowadziło konsultacje społeczne w sprawie  projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Brynek na lata 2022-2031. Zainteresowanym mieszkańcom przysługiwało prawo do wnoszenia uwag i pytań. Pojawiły się krytyczne opinie i obawy związane głównie z planowanym pozyskaniem drewna na zrębach. Społeczne niepokoje stały się tematem komisji wspólnej rady Gminy w Tworogu, która obradowała 10 stycznia na sali GOK-u.

Piszemy o tym w lutowym „TWG Kurierze” – 10 lutego w sklepach.