Dodatek węglowy

Do 30 listopada w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (ul. Zamkowa 16) można składać wnioski o wypłatę tzw. dodatku węglowego. Ustawa węglowa przewiduje, że dodatek w wys. 3 tys. zł przysługuje gospodarstwom domowym ogrzewającym się węglem kamiennym. Warunkiem otrzymania pomocy jest wpis lub zgłoszenie takiego źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Szczegóły na stronie GOPS

Druk wniosku

Godziny przyjmowania:
Poniedziałek od 7:30 do 16:30
Wtorek, środa, czwartek od 7:30 do 14:30
Piątek od 7:30 do 12:30