DOTACJE DLA BORUSZOWIC-HANUSKA

Gmina Tworóg otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej w Konkursie Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych na realizację trzech zadań istotnych dla sołectw województwa śląskiego w roku 2018:

Zagospodarowanie centrum miejscowości Boruszowice” – całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 14.920,00 zł. Dofinansowanie ze środków Województwa Śląskiego to 10.000,00 zł, wkład Gminy Tworóg wynosi 4.920,00 zł.

Zagospodarowanie centrum miejscowości Hanusek” – całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 3.960,00 zł. Dofinansowanie ze środków Województwa Śląskiego to 2.000,00 zł, wkład Gminy Tworóg wynosi 1.960,00 zł.

„Budowa placu zabaw w miejscowości Hanusek” – całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 44.977,41 zł. Dofinansowanie ze środków Województwa Śląskiego to 35.000,00 zł, wkład Gminy Tworóg wynosi 9.977,41 zł.