Eviva l’arte

Po Gminnym Dniu Edukacji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  Wojsce można potwierdzić, że sztuka to przestrzeń, w której łączą się słowo, obraz i dźwięk. To wielopoziomowy obszar działający na nasze emocje, percepcję, wrażliwość.

Więcej o spotkaniu ze sztuką w październikowym wydaniu „TWG Kuriera”. 

[widgetkit id=59]