Forum Przedsiębiorczości

„Leśna Kraina Górnego Śląska” wspiera rozwój gospodarczy na obszarze gmin należących do Lokalnej Grupy Działania. Jakie są możliwości finansowania? Między innymi na ten temat mówił podczas tegorocznego Forum Przedsiębiorczości prezes LGD, Piotr Leksy. Możliwości są i to bardzo atrakcyjne. Można sięgać po środki na rozwój firmy oraz na otwarcie działalności gospodarczej. Dofinansowanie w tym drugim przypadku wynosi 100 proc. Nabór ruszy 28 czerwca i potrwa do 12 lipca. Jeżeli myślicie o otwarciu firmy, to jest właściwy moment. Zachęcamy do kontaktu z „Leśną Krainą Górnego Śląska”. Pytajcie, piszcie wniosek i sięgajcie po fundusze unijne (http://lesnakrainalgd.pl/aktualnosci/364/spotkanie-informacyjno-szkoleniowe-dla-beneficjentow).  

Tegoroczne spotkanie przedsiębiorców z gminy Tworóg odbyło się 14 czerwca w restauracji „Barć Dębowa” w Tworogu. Spotkanie otworzył wójt gminy Eugeniusz Gwóźdź podkreślając rolę przedsiębiorczości na lokalnym rynku oraz wspólne cele samorządu i biznesu. Pierwszym prelegentem była prezes Banku Spółdzielczego w Tworogu Marlena Ditrich-Wojakowska, która opowiedziała o ofercie banku i nowoczesnym, zgodnym z trendami technologicznymi podejściu do klienta (www.bstworog.pl/index.html). Aktualną sytuację na rynku pracy przedstawiła Alicja Turyła, wicedyrektor Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach (www.pup-tg.pl). Natomiast Aleksander König, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach mówił o korzyściach wynikających z członkostwa w IPH (http://tarnowskiegory.com.pl/web/oands/o-iph/).