Gmina Tworóg otrzymała dofinansowanie dla szkół

14.532,00 zł trafi do podstawówek w Tworogu i Boruszowicach na realizację zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Pieniądze pochodzą z przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”. Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra w odrębnym komunikacie w każdym roku realizacji przedsięwzięcia.

O szczegółach programu można przeczytać na stronie: www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/poznaj-polske