Górnicy w przedszkolach

Tradycja Barbórki jest starannie kultywowana w naszej gminie nie tylko za sprawą samych górników, ale też gminnych przedszkoli. To tam najmłodsze pokolenie co roku ma okazję spotkać się z przedstawicielami górniczego fachu i usłyszeć o znojach pracy pod ziemią ale też licznych, bardzo ciekawych tradycjach.

30 listopada górnicy odwiedzili przedszkolaki z Tworoga. Dzieci starsze i młodsze zaprezentowały wiele umiejętności artystycznych. Były tańce śląskie: Koziorajka, Grozik, Trojak; piosenki, wiersze i inscenizacje w gwarze śląskiej. Wspólnie z zaproszonymi gośćmi zaśpiewano znane tradycyjne przyśpiewki: „Poszła Karolinka do Gogolina” i „Szła Dzieweczka do laseczka”. Górnicy opowiedzieli także dzieciom o roboczym i galowym stroju górnika oraz o codziennej trudnej i niebezpiecznej pracy w kopalni. Była to doskonała okazja do wzbogacenia wiedzy na temat zawodu górnika. Barbórkowe spotkanie to zwieńczenie obchodzonego w przedszkolu Śląskiego Tygodnia.

Barbórkę obchodzono także w Boruszowicach. 5 grudnia górnicy opowiedzieli o m.in. o rodzajach węgla i sposobach jego wydobycia. Dzieci zaprezentowały piosenki, wiersze i inscenizacje w gwarze śląskiej. Oczywiście w menu nie mogło zabraknąć słynnej wodzionki i śląskiego żuru. Na koniec spotkania każdy przedszkolak otrzymał słodki poczęstunek (źródło: facebook).