Górnicze tradycje wciąż żywe w Tworogu

W poniedziałek 4 grudnia członkowie tworogowskiego Klubu Górnika oraz wójt i wicewójt Gminy Tworóg spotkali się przed Gminnym Ośrodkiem Kultury w Tworogu. Jak ponad siedemdziesięcioletnia tradycja nakazuje górnicy w galowych mundurach, w towarzystwie sztandaru i orkiestry dętej przeszli ulicą Zamkową w kierunku kościoła. Tam, na cmentarzu parafialnym, pod figurą Matki Boskiej złożyli wieniec i modlili się za zmarłych kolegów. Następnie udali się na mszę święta, po której w strażackiej remizie odbyła się górnicza biesiada.

Wszystkim górnikom z okazji ich święta życzymy dużo zdrowia, bezpiecznej pracy i niekończącej się opieki św. Barbary.