Inwestycje w naszej gminie

Trwają prace wykończeniowe remizy strażackiej w Kotach. Inwestycja została zrealizowana z budżetu Gminy Tworóg. Wyremontowano pomieszczenia i sanitariaty na łączną wartość 74 tys. zł (poniżej galeria z remizą przed i po remoncie). Drobne prace kosmetyczne, które jeszcze trwają będą gotowe przed lipcową imprezą jubileuszową Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotach. W Boruszowicach z kolei zakończono budowę fundamentów pod remizę o wartości 200 tys. zł (kamień węgielny zostanie wkopany 25 czerwca podczas festynu rodzinnego). To również inwestycja finansowana przez gminę Tworóg. – Finansowanie jest również zapewnione dla planowanych w najbliższej przyszłości inwestycji remontu klatki schodowej
w budynku OSP Świniowice (prawie 40 tysięcy złotych) oraz brukowania placu przed remizą OSP w Sołectwie Połomia w kwocie 81 tysięcy złotych – poinformowali urzędnicy z Tworoga.

Równolegle gmina starała się o fundusze zewnętrzne w II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład. Otrzymaliśmy 3 610 000,00 zł na modernizację dróg gminnych, 950 000,00 zł na budowę chodnika wzdłuż ul. Chrobrego oraz 5 440 000,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków
w Boruszowicach.

Przed remontem

Po remoncie