Kamień węgielny wmurowany

Strażacy z Boruszowic i Hanuska mają jedno życzenie. Chcą, aby ich nowa remiza powstała szybko i sprawnie. Wielu mieszkańców kibicuje inwestycji, która powstaje na naszych oczach. Fundamenty o wartości 200 tys. zł są już gotowe. Zostały sfinansowane w budżetu gminy. 25 czerwca miała miejsce uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę obiektu. Wzięli w niej udział nie tylko strażacy, ale również władze samorządowe, liczni zaproszeni goście oraz mieszkańcy. W obecności świadków podpisano akt erekcyjny, który następnie umieszczono w kapsule czasu. Do dokumentu dołączono zdjęcie uczestników wydarzenia. Szczelnie zamkniętą kapsułę wmurowano. Nasze zdjęcia dokumentują to historyczne wydarzenie. Zobaczcie…