Konsultacje społeczne

Od 22 maja do 5 czerwca będą przeprowadzane konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Tworóg w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej kryteriów wraz z liczą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Tworóg. Konsultacje są związane z projektem przygotowywanej uchwały i będą miały formę ankiety.

Przeczytaj projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Tworóg