Kult św. Antoniego w Tworogu

Dziś już mało kto pamięta, że w XVIII i XIX w. do Tworoga pielgrzymowali nieraz z dalekich stron czciciele św. Antoniego. Wierzono, że obraz świętego, który wówczas znajdował się w Tworogu, ma moc czynienia cudów. Pokrótce przypominamy historię kultu św. Antoniego w Tworogu.

[widgetkit id=31]

Tekst, który ukazał się w 63 numerze TWG Kuriera, powstał na podstawie ?Dziejów kultu św. Antoniego z Padwy w Tworogu? ks. Henryka Gawelczyka, pracy magisterskiej ks. Pawła Gwoździa (?Historia Bractwa św. Antoniego z Padwy w Tworogu 1751-2012?) oraz dzięki pomocy Róży Gemuły.