Luzowanie restrykcji – I etap

Wszedł w życie I etap znoszenia ograniczeń wprowadzonych przez polski rząd w związku z pandemią koronawirusa. Od 20 kwietnia więcej osób może równocześnie przebywać w sklepach, zniesiono zakaz wchodzenia do lasów i parków, młodzież powyżej 13. roku życia może się poruszać bez opieki osoby dorosłej.

Nadal jednak obowiązują najważniejsze zasady bezpieczeństwa:

  • zachowanie 2-metrowej odległości w przestrzeni publicznej od innych,
  • obowiązkowe zasłanianie nosa i ust w miejscach publicznych,
  • utrzymanie pracy i edukacji zdalnej wszędzie tam, gdzie jest to możliwe,
  • ścisłe przestrzeganie zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu),
  • kwarantanna i izolacja osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.

Luzowanie restrykcji będzie przeprowadzane w czterech etapach. Daty wejścia w życie pozostałych trzech etapów na ten moment nie są znane.