Majowa sesja

4 maja odbyła się sesja Rady Gminy. Wyjątkowo obrady miały miejsce na sali widowiskowej GOK-u. Powierzchnia lokalu pozwoliła na dyskusję przy zachowaniu bezpiecznej odległości między uczestnikami posiedzenia. Radni dyskutowali m.in. o potrzebie wsparcia lokalnej gospodarki. Jakie decyzje podjęli? O tym w majowym „TWG Kurierze” (nr 138).

Polecamy również transmisję z XVI sesja Rady Gminy VIII kadencji – 04.05.2020:

https://www.youtube.com/watch?v=kxn9s65ofaE