Międzynarodowy Dzień Lasów

21 marca obchodziliśmy nie tylko Pierwszy Dzień Wiosny. To również Międzynarodowy Dzień Lasów, który ma przypominać ludziom o znaczeniu lasów w budowaniu równowagi przyrodniczej. Dlaczego ochrona i zrównoważone użytkowanie terenów leśnych są tak ważne? Bo od tego zależy nasze życie. Dosłownie.

Zdrowe lasy to zdrowa planeta, która jest w stanie zapewnić warunki dla różnorodności biologicznej i środowiskowej. A my lubi czerpać z zasobów planety. Lasy zapewniają nie tylko pożywienie,  to także naturalne apteki (ok. 50 000 gatunków roślin – z których wiele rośnie w lasach – ma wartość leczniczą), ponadto spędzanie czasu w lesie zmniejsza poziom stresu. To nie wszystko! Lasy dają nam o wiele więcej. Nie zapominajmy, że pomagają kontrolować globalne ocieplenie i pełnią rolę naturalnej bariery, chroniącej przed przenoszeniem się chorób ze zwierząt na ludzi. Postępujące w wielu krajach wylesianie zwiększa ryzyko zniszczenia tej bariery. Ponad 30 procent nowych chorób zgłoszonych od 1960 r. przypisuje się zmianom użytkowania gruntów, w tym wylesianiu. Lasy to także miejsca pracy…

W Polsce sektor przemysłu drzewnego zatrudnia aż 400 tys. osób i wytwarza 2,3 proc. PKB. Las i drewno zapewniają też utrzymanie pracownikom kilku tysięcy prywatnych zakładów usług leśnych, które na zlecenie zajmują się m.in. sadzeniem drzew i ich pielęgnacją, pozyskaniem drewna i jego wywozem. Drewno to surowiec ekologiczny i odnawialny, który może być przyszłością budownictwa.

Lasy gromadzą 662 miliardy ton węgla, co stanowi ponad połowę światowych zasobów węgla zawartego w glebie i roślinności. Lasy i drzewa pomagają również chronić przed upałami i ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi spowodowanymi zmianami klimatycznymi, które stanowią poważne globalne wyzwanie zdrowotne. Na przykład drzewa odpowiednio rozmieszczone wokół budynków chłodzą powietrze i mogą zmniejszyć zapotrzebowanie na klimatyzację nawet o 30 procent, pozwalając na zaoszczędzenie energii.

Niemal 30 procent naszego kraju porastają lasy. Obecnie powierzchnia lasów w Polsce wynosi ponad 9,2 mln ha. Nasze zasoby drewna rosną z roku na rok i są już dwukrotnie większe niż pół wieku temu. Leśnicy gospodarują w lesie w ten sposób, by te pełniły nie tylko funkcje gospodarcze, ale w równym stopniu społeczne i przyrodnicze.

W Polsce lasów przybywa, ale w skali świata lasy są zagrożone – to do nas należy ochrona tych cennych zasobów naturalnych. Prawie miliard ludzi na całym świecie,  w celu zaspokojenia swoich potrzeb żywnościowych, jest zależnych od poszukiwania i zbierania jedzenia w lasach. Lasy dają im zioła, owoce, orzechy, mięso i owady. Szacuje się, że w niektórych odległych obszarach tropikalnych spożycie mięsa pozyskanego w lesie pokrywa od 60 do 80 procent dziennego zapotrzebowania na białko

– informuje Nadleśnictwo Brynek.

Jednym z największych atutów naszej gminy są lasy. Dlatego w sposób szczególny apelujemy do świadomego korzystania leśnych zasobów i szanowania przyrody. Możecie wesprzeć ideę ochrony lasów poprzez włączenie się do akcji sprzątania lasów – 25 marca w Połomi. Szczegóły tutaj.