Nasza gmina – miejsce przyjazne seniorom

Gmina Tworóg to raj dla seniorów? Z pewnością to miejsce przyjazne seniorom, w którym dobrze i długo się żyje. Odsetek osób starszych okazał się na tyle wysoki w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców gminy, że zdołał zainteresować telewizję. W lutym przewodnicząca Klubu Senior+, Natalia Frączek oraz aktywny senior, Bertold Kubitza byli gośćmi programu „Senior na fali” emitowanym w TVP Katowice.

W ostatnich latach obserwowany jest w Polsce nasilający się proces starzenia się społeczeństwa. Udział osób starszych w populacji systematycznie rośnie. Na koniec 2020 r. liczba seniorów wyniosła 9,8 mln i w stosunku do roku poprzedniego zwiększyła się o 1%. Odsetek osób starszych w populacji Polski osiągnął poziom 25,6%. Według prognozy GUS, liczba ludności w wieku 60 lat i więcej w Polsce w roku 2030 ma wzrosnąć do poziomu 10,8 mln, a w 2050 r. wyniesie 13,7 mln. Osoby te będą stanowiły około 40% ogółu ludności Polski.

Poniżej możecie zobaczyć odcinek z udziałem naszych seniorów, a wmarcowym wydaniu „TWG Kuriera” przeczytacie więcej na ten temat.

Senior na fali – 26.02.2023 – kliknij i zobacz