Odmrażanie gospodarki – III etap

18 maja wchodzi w życie trzeci etap luzowania obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią COVID-19. Przewiduje on:

  • otwarcie zakładów fryzjerskich i kosmetycznych w rygorze sanitarnym
  • częściowe uruchomienie lokali gastronomicznych
  • zwiększenie limitu osób w transporcie publicznym: zapełnienie 30 procent wszystkich miejsc stojących i siedzących dla danego pojazdu
  • prowadzenie zajęć praktycznych w szkołach policealnych
  • umożliwienie korzystania z sal gimnastycznych i zwiększenie limitu osób korzystających z otwartych boisk
  • działalność kin plenerowych (w tym samochodowych), wznowienie prac na planach filmowych oraz prób i ćwiczeń
  • zwiększenie limitu wiernych przebywających w miejscy sprawowania kultu religijnego: podczas mszy na jednego uczestnika musi przypadać przynajmniej 10m2 (ta zmiana wejdzie w życie 17 maja)
  • poruszanie się poza domem dzieci poniżej 13. roku życia bez potrzeby towarzyszącego im dorosłego opiekuna
  • od 25 maja możliwe będą zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne w klasach 1-3 oraz konsultacje dla maturzystów w szkołach średnich.
  • Kontrole na granicy kraju zostały przedłużone do 12 czerwca.