OZE – wyniki naboru

Gmina Tworóg ogłosiła wyniki naboru do projektu pn.: „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Tworóg”. Wpłynęło łącznie 297 deklaracji, z czego 7 nie spełniło kryteriów formalnych. Na liście podstawowej dostępnej na stronie Urzędu Gminy figuruje 290 deklaracji.

Uczestnicy projektu otrzymali mailowo informacje o nadanych numerach referencyjnych złożonych deklaracji. Co dalej? Pozostaje czekać na rozpatrzenie wniosku złożonego przez Gminę. Dopiero po otrzymaniu informacji o uzyskaniu dofinansowania, Urząd Gminy poinformuje mieszkańców figurujących na liście podstawowej o możliwości zawarcia umowy o powierzenie grantu.