Podsumowanie roku i lipcowa sesja

21 lipca o godz. 10 na sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu odbyła się sesja Rady Gminy. Nagranie obrad udostępniamy poniżej. W porządku obrad znalazło się m.in. zapoznanie się z raportem o stanie gminy (do pobrania poniżej), ze sprawozdaniem z wykonania budżetu i sprawozdaniem finansowym. Po podsumowaniu 2020 r. przystąpiono do głosowania w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium. Uchwała przeszła jednogłośnie.

Zachęcamy do zapoznania się z Raportem o Stanie Gminy za 2020 r.