Polowanie zbiorowe

23 października w godzinach od 7:00 do 17:00 przeprowadzone zostanie polowanie zbiorowe. Nadleśnictwo Brynek informuje, że do polowania uwzględnia się wszystkie kompleksy leśne znajdujące się w zasięgu obwodów łowieckich wchodzących w skład zarządzanego OHZ-tu LP, tj.:
– nr 89 (teren obejmujący Gminy: Koszęcin, Kalety, Tarnowskie Góry, Tworóg),
– nr 90 (teren obejmujący Gminy: Koszęcin, Lubliniec, Krupski Młyn, Tworóg).

Zasięg obwodów łowieckich w granicach w których prowadzone będą polowania zbiorowe można zobaczyć na portalu internetowym Bank Danych o Lasach:

https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy