Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – do wglądu

Urząd Gminy w Tworogu poinformował o możliwości zobaczenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wokół cmentarza komunalnego w Boruszowicach.

Projekt wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony do publicznego wglądu 22 listopada i będzie udostępniony do 13 grudnia. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się 29 listopada 2021 r. w godzinach od 14 00 do 15 00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Tworogu, ul. Zamkowa 16 (parter budynku).